A.P. Honda

A motorcycle brand that doesn’t sell directly, but through a dealer. The main duty of A.P. Honda is communicating Brand Love & Engagement to consumers.

Ayathai

AYATHAI Website for Luxury Leisure Experts OBJECTIVE Redesign Website เพื่อให้สอดคล้องกับ ภาพลักษณ์ และ บริการใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้คอนเซป The Luxury Leisure Experts CHALLENGE การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ให้สมดุลระหว่าง Business Requirement และ User Journey WHAT WE DO Site Structure Design ออกแบบโครงสร้างและจัดหมวดหมู่ข้อมูลบริการ โดยเน้นไปที่ประสบการณ์ Visual And Concept Development  การเลือกใช้รูปภาพให้สื่อถึงการท่องเที่ยวประสบการณ์ใหม่ๆ Internal Link  สร้างความเชื่อมโยงของเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้เกี่ยวข้องกัน และสามารถ Link หากันได้

Haco

HACO Product Showcase Website OBJECTIVE บริษัทขายอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ต้องการให้เว็บไซต์ทำหน้าที่เป็น Product Showcase ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย B2C, Architect และ Interior Designer มากขึ้น และวางโครงสร้างเพื่อรองรับ E-Commerce ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต CHALLENGE การออกแบบ และ จัดเรียงโครงสร้างข้อมุลเนื้อหาต่างๆ ให้เหมาะกับ กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ทั้ง Home Owner, Architect และ Contractor WHAT WE DO Targets Research UX/UI Design SEO Structure ออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ ภายใต้มาตรฐาน SEO Structure เพื่อรองรับการค้นหาด้วย ชื่อประเภทสินค้า และ ชื่อแบรนด์ HACO ได้จาก Search Engine

AIS Aunjai

AIS AUNJAI Dress-Up Website OBJECTIVE สร้าง Microsite ในรูปแบบเกมแต่งตัวให้น้องอุ่นใจ เพื่อ Support Campaign ครบรอบ 30 ปี AIS CHALLENGE ต้องทำให้เกมใช้งานง่าย เข้าใจง่าย โดยไม่เจาะจง เพศและวัยของ กลุ่มเป้าหมายแต่มุ่งเน้นไปที่ Brand Loyalty WHAT WE DO Concept and Visual Development UX&UI Design ที่ตอบรับการใช้งานได้ดีทั้ง Desktop และ Mobile Front & Back-End Development RESULT User เกิดประสบการณ์ในการใช้งาน จนสามารถ Create น้องอุ่นใจในรูปแบบใหม่ และแชร์ออกสู่ Social

Malee

MALEE Website  OBJECTIVE ออกแบบเว็บไซต์  ที่รองรับการใช้งานจากกลุ่มเป้าหมายคือ B2C B2B และ Investor Relation CHALLENGE การออกแบบโครงสร้างเนื้อหา ให้ตรงตามประสบการณ์การใช้งานของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย WHAT WE DO แบ่งเว็บไซต์ตามประเภทของผู้ใช้งานออกเป็น 3 เว็บ สำหรับ Consumer สำหรับ B2B และ IR โดยสร้างให้ทั้ง 3 เว็บจะสามารถลิงค์ข้อมูลไปมาได้ สามารถ Link หากันได้ UX/UI Design CMS (Content Management System) – ระบบจัดการเนื้อหา และสินค้าบริการภายในเว็บ – Campaign Management System ระบบจัดการในส่วนของ Campaign – Career Management ระบบสำหรับผุ้สนใจสมัครงาน API Integration

Samyan Mitrtown

SAMYAN MITRTOWN Application OBJECTIVE สร้าง Online Platform เพื่อรองรับการแจ้งต่อเติม แจ้งเสีย แจ้งซ่อม และแจ้งการเข้า-ออกอาคาร จากผู้เช่าพื้นที่ เพื่อส่งถึงผู้ดูแลที่เกี่ยวข้อทุกฝ่าย CHALLENGE การออกแบบระบบให้รองรับการใช้งานจากหลายฝ่าย โดยทุกฝ่ายต้องทำงานได้ง่าย รวดเร็ว ครบถ้วน แม่นยำ เพื่อลดต้นทุนและปัญหาช่องว่างในการสื่อสาร WHAT WE DO On-Site Research  ศึกษาการทำงานของทุกฝ่าย (tenant, tenant service, loss prevention,service team และ landlord) ใน Samyan Mitrtown เพื่อหา solution ที่เหมาะสมที่สุด  System Analysis ออกแบบและกำหนด Product Vision, Feature และ Flow ในการใช้งาน UX / UI Design นำข้อมูลการใช้ที่ศึกษา มาออกแบบระบบ โดยเน้นตอบโจทย์ เพื่อประสบการณ์ที่ดีเป็นหลัก […]

Nomura

NOMURA Website OBJECTIVE สร้าง Website เพื่อรองรับ การเสนอข้อมูลสินค้าและบริการใหม่ เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป่าหมายคนรุ่นใหม่ ที่ยังไม่มีความรู้เรื่องการลงทุน มาลงทุนกับ NOMURA CHALLENGE ต้องทำให้คนรุ่นใหม่ ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มในการออมเงินน้อยลง มองเห็นความสำคัญและกล้าที่จะลงทุน WHAT WE DO ออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะสมต่อการใช้งานของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยแบ่งกลุ่มตามรูปแบบพฤติกรรมการบริหารการเงินของแต่ละบุคคล โดยใช้ภาษาที่สือสารเข้าใจง่าย ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย – Persona Design – UX/UI Design – Front & Back-end Development – API Integration with – International Security Policy

Honda Accord

HONDA ACCORD Product Showcase Website OBJECTIVE Apply New Key Visual for Honda Accord website WHAT WE DO UI Design ปรับดีไซน์ของเว็บไซต์ให้ตรงตาม Key Visual Concept

Motor Show

MOTOR SHOW SEO Technical Structure OBJECTIVE เว็บไซต์รวมโปรโมชั่น และข้อมูลข่าวสารของ สินค้า ในเครือ A.P. Honda, ไม่ว่าจะเป็น BIG BIKE, Cub House ซึ่งใช้เผยแพร่ในช่วง MOTORSHOW เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับงาน MOTORSHOW โดยเฉพาะ รวมถึงเป็น HUB ของข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่เยี่ยมชมสินค้าที่บูธของ A.P. Honda อีกด้วย CHALLENGE เนื่องจาก Timeline การดำเนินการที่ค่อนข้างสั้น ประกอบกับการแข่งขันจากกลุ่มธุรกิจรถมอเตอร์ไซต์ เจ้าอื่นๆ รวมไปถึงรถยนต์ และเว็บไซต์ข่าวสารเรื่องรถยนต์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว ทำให้ต้องวางโครงสร้างของ SEO ที่ครบวงจร เพื่อให้เว็บไซต์ถูกค้นเจอเป็นอันดับต้นๆ WHAT WE DO SEO Technical Structure RESULT SEO Organic Ranking ของ A.P. Honda  Motorshow […]

Honda CR-V

HONDA CR-V Product Showcase Website OBJECTIVE ออกแบบ platform สำหรับนำเสนอข้อมูลของรถยนต์รุ่น CRV ให้ครบถ้วน น่าสนใจ CHALLENGE การออกแบบประสบการณ์นำเสนอข้อมูลสินค้าให้น่าสนใจ และตอบโจทย์การใช้งาน WHAT WE DO UX Design ออกแบบโครงสร้างเนื้อหาของเว็บไซต์ ให้อ่านง่าย และเหมาะสม UI Design ออกแบบ interface ให้ตรงตาม key visual หลัก Development พัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถ launch บน browser ได้